Seks leksjoner lært av å investere i entreprenørskapsmessig mangfold<div _ngcontent-c15 = "" innerhtml = "

Getty

Med alle de urovekkende nyhetene på den internasjonale scenen, er det lett å miste synet på noen virkelig positive utviklinger for underrepresenterte gründere i USA. Noen bedriftsledere har gjort store fremskritt for å etablere en mer inkluderende atmosfære for gründerdiversitet, men store endringer er usannsynlige til investorene føler problemet i lommebøkene sine.

Det virker imidlertid som om det har blitt tent en gnist som har antent starten på større fremskritt i oppstartsmangfoldet for gründere. Dette er hva jeg har lært i år etter å ha samarbeidet med og jobbet for å promotere gründere og bedrifter fra forskjellige samfunnslag.

Leksjon 1: Det er ikke noe rørledningsproblem.

I motsetning til hva jeg har hørt utallige ganger fra mange investorer over hele landet, er det mange gode investeringsmuligheter ledet av gründere som ikke passer til den tradisjonelle "hvite mannlige Ivy League" -stifterprofilen. Denne våren jobbet jeg med Backstage Capital på Accelerator-programmet for å hjelpe forskjellige gründere i fire byer: Detroit, London, Los Angeles og Philadelphia. Målet vårt var å støtte oppstart i tidlig fase ledet av underrepresenterte grunnleggere, først og fremst kvinner, fargerike mennesker og LHBTQ-samfunnet. Teamet mitt og jeg ble oversvømmet av svar. Vi felt mer enn 2000 søknader på bare seks uker, og det viste seg vanskelig å begrense seg til de 24 beste investeringene.

Det er ganske tydelig at folk fra alle samfunnslag starter selskaper med raskere tempo enn noen gang før. Spesielt er svarte kvinner den raskest voksende gründer av næringsdrivende i USA. I tillegg, når de får sjansen, overgår ulike oppstart bransjestandarder med 35%. I mangfold er styrke, men vi har en lang vei å gå for å få aksept av dette faktum blant investorer og finansielle portvoktere.

Leksjon 2: Ulike investorgrupper gir bedre økonomisk avkastning enn homogene.

Investor forskning av Harvard Business School det siste året fant ut at når fondspartnere delte en enkelt utdannelsesbakgrunn eller etnisitet, tjente de mindre enn sine mer forskjellige jevnaldrende. & nbsp; I forhold til de smarteste spillene på børsnoteringer og oppkjøp, investorgrupper som gikk til det samme universitetet var 11,5% mindre vellykket. Investorgrupper som bare inkluderte medlemmer fra samme etniske gruppe produserte 26-32% mindre verdi for sine klienter.

Leksjon 3: Mangelen på representasjon blant gründere speiles av mangelen på mangfoldighet i investorgrupper. & Nbsp;

Harvard-studien rapporterte at antall kvinner i risikovillig kapital er stabilt på rundt 8%, Hispanics på 2% og svarte investorer på 1%. Det er rimelig å konkludere med at bedre representasjon bør føre til smartere investeringer og mer verdiskaping for økonomien.

Harvard-professor Paul Gompers forklart hvorfor selv investorer som anerkjenner mangelen på mangfoldighetsproblemet ikke har gjort den kunnskapen til handling, skriving, & nbsp; "De fleste er ikke dårlige mennesker, men vi har disse interne skjevhetene til å tro at folk som ser ut som oss er smarte og i stand. " Tendensen til investorer til å stole på varme introduksjoner fra de som allerede er inne i nettverkene, reduserer muligheten for ytterligere og fullbyrder status quo.

Leksjon 4: Å skaffe penger fra familie og venner er ikke et reelt alternativ for mange underrepresenterte gründere.

To av tre gründere som søkte Backstage Capital's Accelerator-program hadde ikke skaffet finansiering før de tok kontakt med oss. Det vanlige argumentet som underrepresenterte gründerne trenger for å starte med å skaffe penger fra private nettverk er iboende urettferdig gitt tilstanden til inntektsulikhet i deres samfunn.

Som investor Andy Ayim pekte ut, "Altfor ofte leste jeg om opprinnelsesfortellinger der de [traditional entrepreneurs] løftet en 'liten' $ 300 000 venner og familie-satsningsrunde. Derimot kunne jeg knapt skaffe 2000 dollar fra vennene mine (om ikke det). I likhet med meg kverner vennene mine og lever fra lønnsslipp til lønnsslipp for å sørge for familien. "Kvaliteten på oppstartens verdiforslag bør ha absolutt ingenting å gjøre med hvor godt det er vennene dine.

Leksjon 5: Mangfoldsbevisste investeringsstrategier slår markedet.

I mange år har jeg jobbet tett med partnerne mine om bringe mangfold og inkludering til livet for det bredere næringslivet. & nbsp; Jeg har personlig sett deres suksess med inkluderende investeringer. Denne suksessen har også blitt speilet av en utvalgt gruppe andre utenfor vårt umiddelbare nettverk.

I 2019 viste for eksempel Kapor Capital, dedikert til å "lukke hullene i tilgang, muligheter og utfall for lavinntektssamfunn og fargessamfunn i USA," at investeringene deres utkonkurrerte markedet med tanke på Internal Rate of Return (IRR) og Total Value to Paid In (TVPI) multiple. På samme måte så Cross Culture Ventures verdien av fondets portefølje vokse ved 2000% basert på en strategi for å støtte en mangfoldig gruppe gründere, & nbsp; prioritere startups ledet av kvinner og menn i farger.

Leksjon 6: Fellesskap betyr like mye som kurs. & Nbsp;

For å gi Backstage Accelerator-selskapene alt de trengte å vite for å få en vellykket oppstart, la jeg mye svetteandel i å samle den smarteste læreplanen, og dekker alt fra regnskap til finansieringsrunder til fremragende ansettelsespraksis. Jeg planla også den mest effektive møteplanen mellom gründere og investorene som mest sannsynlig vil støtte dem.

Til min overraskelse lærte jeg at tilleggskritisk arbeid ble utført i pauser og uformelle diskusjoner etter planlagte møter. Til tross for målrettede workshops og mentormøter satt opp under Accelerator, virket entreprenører å verdsette en følelse av å tilhøre noe større. De hadde jobbet så lenge på egen hånd mot stablete odds at de rett og slett energiserte i å tilbringe tid med et fellesskap av mennesker som forsto deres kamp. Dette ble gjentatt av gründere som deltok i tidligere Investor Day-programmer som jeg har kjørt. Jo mer samfunnet vokser, jo sterkere blir hvert medlem.

Det har vært spesielt oppmuntrende å se at så mange investorer ikke bare erkjenner problemet med utbredt diskriminering, men også tar neste steg for å investere i startups av kvinner, fargerike mennesker, de i LHBTQ-samfunnet og mer. Som investeringsdata viser, har vi selvfølgelig fortsatt en lang vei å gå, men nasjonen begynner å gå i riktig retning.

Forbes byrådsråd er et bare invitasjon for ledere i vellykkede PR, mediestrategi, kreative og reklamebyråer.
Kvalifiserer jeg meg?

">

Med alle de urovekkende nyhetene på den internasjonale scenen, er det lett å miste synet på noen virkelig positive utviklinger for underrepresenterte gründere i USA. Noen bedriftsledere har gjort store fremskritt for å etablere en mer inkluderende atmosfære for gründerdiversitet, men store endringer er usannsynlige til investorene føler problemet i lommebøkene sine.

Det virker imidlertid som om det har blitt tent en gnist som har antent starten på større fremskritt i oppstartsmangfoldet for gründere. Dette er hva jeg har lært i år etter å ha samarbeidet med og jobbet for å promotere gründere og bedrifter fra forskjellige samfunnslag.

Leksjon 1: Det er ikke noe rørledningsproblem.

I motsetning til hva jeg har hørt utallige ganger fra mange investorer over hele landet, er det mange gode investeringsmuligheter ledet av gründere som ikke passer til den tradisjonelle "hvite mannlige Ivy League" -stifterprofilen. Denne våren jobbet jeg med Backstage Capital på Accelerator-programmet for å hjelpe forskjellige gründere i fire byer: Detroit, London, Los Angeles og Philadelphia. Målet vårt var å støtte oppstart i tidlig fase ledet av underrepresenterte grunnleggere, først og fremst kvinner, fargerike mennesker og LHBTQ-samfunnet. Teamet mitt og jeg ble oversvømmet av svar. Vi felt mer enn 2000 søknader på bare seks uker, og det viste seg vanskelig å begrense seg til de 24 beste investeringene.

Det er ganske tydelig at folk fra alle samfunnslag starter selskaper med raskere tempo enn noen gang før. Spesifikt er svarte kvinner den raskest voksende gründerdemografien i USA. I tillegg, når de får sjansen, overgår diverse nystartede industristandarder med 35%. I mangfold er styrke, men vi har en lang vei å gå for å få aksept av dette faktum blant investorer og finansielle portvoktere.

Leksjon 2: Ulike investorgrupper gir bedre økonomisk avkastning enn homogene.

Investorundersøkelser fra Harvard Business School det siste året fant at når fondspartnere delte en enkelt utdannelsesbakgrunn eller etnisitet, tjente de mindre enn sine mer forskjellige jevnaldrende. Når det gjelder de smarteste spillene på børsnoteringer og oppkjøp, var investorgrupper som gikk til samme universitet 11,5% mindre vellykkede. Investorgrupper som bare inkluderte medlemmer fra samme etniske gruppe produserte 26-32% mindre verdi for sine klienter.

Leksjon 3: Mangelen på representasjon blant gründere speiles av mangelen på mangfoldighet i investorgrupper.

Harvard-studien rapporterte at antall kvinner i risikovillig kapital er stabilt på rundt 8%, Hispanics på 2% og svarte investorer på 1%. Det er rimelig å konkludere med at bedre representasjon bør føre til smartere investeringer og mer verdiskaping for økonomien.

Harvard-professor Paul Gompers forklarte hvorfor selv investorer som anerkjenner mangelen på mangfoldighet-problemet ikke har gjort den kunnskapen til handling, og skrev: "De fleste er ikke dårlige mennesker, men vi har disse interne skjevhetene til å tro at folk som ser ut som oss er smarte og dyktige. " Tendensen til investorer til å stole på varme introduksjoner fra de som allerede er inne i nettverkene, reduserer muligheten for ytterligere og fullbyrder status quo.

Leksjon 4: Å skaffe penger fra familie og venner er ikke et reelt alternativ for mange underrepresenterte gründere.

To av tre gründere som søkte Backstage Capital's Accelerator-program hadde ikke skaffet finansiering før de tok kontakt med oss. Det vanlige argumentet som underrepresenterte gründerne trenger for å starte med å skaffe penger fra private nettverk er iboende urettferdig gitt tilstanden til inntektsulikhet i deres samfunn.

Som investoren Andy Ayim påpekte: ”For ofte leste jeg om opprinnelseshistorier der de [traditional entrepreneurs] løftet en 'liten' $ 300 000 venner og familie-satsningsrunde. Derimot kunne jeg knapt skaffe 2000 dollar fra vennene mine (om ikke det). I likhet med meg kverner vennene mine og lever fra lønnsslipp til lønnsslipp for å sørge for familien. "Kvaliteten på oppstartens verdiforslag bør ha absolutt ingenting å gjøre med hvor godt det er vennene dine.

Leksjon 5: Mangfoldsbevisste investeringsstrategier slår markedet.

I mange år har jeg jobbet tett med partnerne mine for å bringe mangfold og inkludering til liv for det bredere næringslivet. Jeg har personlig sett deres suksess med inkluderende investeringer. Denne suksessen har også blitt speilet av en utvalgt gruppe andre utenfor vårt umiddelbare nettverk.

For eksempel beviste Kapor Capital, dedikert til "å lukke åpningene for tilgang, muligheter og utfall for lavinntektssamfunn og fargessamfunn i USA, i 2019" at investeringene deres utkonkurrerte markedet i forhold til intern avkastningskurs (IRR) og Total Value to Paid In (TVPI) multiple. På samme måte så Cross Culture Ventures verdien av fondets portefølje vokse med 2000% basert på en strategi om å støtte en mangfoldig gruppe gründere, og prioriterte startups ledet av kvinner og menn i farger.

Leksjon 6: Fellesskap betyr like mye som kurs.

For å gi Backstage Accelerator-selskapene alt de trengte å vite for å få en vellykket oppstart, la jeg mye svetteandel i å samle den smarteste læreplanen, og dekker alt fra regnskap til finansieringsrunder til fremragende ansettelsespraksis. Jeg planla også den mest effektive møteplanen mellom gründere og investorene som mest sannsynlig vil støtte dem.

Til min overraskelse lærte jeg at tilleggskritisk arbeid ble utført i pauser og uformelle diskusjoner etter planlagte møter. Til tross for målrettede workshops og mentormøter satt opp under Accelerator, virket entreprenører å verdsette en følelse av å tilhøre noe større. De hadde jobbet så lenge på egen hånd mot stablete odds at de rett og slett energiserte i å tilbringe tid med et fellesskap av mennesker som forsto deres kamp. Dette ble gjentatt av gründere som deltok i tidligere Investor Day-programmer som jeg har kjørt. Jo mer samfunnet vokser, jo sterkere blir hvert medlem.

Det har vært spesielt oppmuntrende å se at så mange investorer ikke bare erkjenner problemet med utbredt diskriminering, men også tar neste steg for å investere i startups av kvinner, fargerike mennesker, de i LHBTQ-samfunnet og mer. Som investeringsdata viser, har vi selvfølgelig fortsatt en lang vei å gå, men nasjonen begynner å gå i riktig retning.