NASA var budsjettbevisst for den 50. Apollo 11 Celebrations