Forbereder på ytelsesvurderinger, Del 1: Gi tilbakemeldingPrestasjonsvurderinger, per definisjon, ser bakover. Jo mer fokus er på hva som skal komme, jo mer positiv samtalen blir, og jo mer investert vil personen som mottar tilbakemeldingen, føle seg om samtalen.